top of page

Hakkımızda

Etik İnşaat Firma Bilgileri

Image by Yibei Geng

Şirket Profili

Firmamızın kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı İhsan KILIÇ 1961 yılında Ağrı’da doğdu. İlk ve ortaokulu Ağrı’da, Lise tahsilini İstanbul Beyoğlu Atatürk Erkek Lisesinde bitirdi.1981 yılında İ.T.Ü İşletme Fakültesi İşletme Mühendisliği bölümüne girdi.1987 yılında fakülteyi bitirdi.

1993 yılına kadar Büro makineleri piyasasında servis ve satış hizmetleri veren firmasıyla faaliyet gösterdi. Aynı yıl inşaat sektörüne girdi.

İlk ciddi işi, Engin Ayakkabı’cılığın İkitelli Organize Sanayi Bölgesinde ki fabrika binası inşaatıdır. Müteakip zamanlarda birçok projede imzası olan kurucu başkanımız, inşaat faaliyetlerine 2003 yılında kurduğu ETİK İNŞAAT-TAAHHÜT LTD.ŞTİ ismi altında devam etmektedir.

Deneyimli kadro

Etik inşaat sektörünün ince imalat işlerinde uzmanlaşmış, teknik alt yapısını oluşturmuş, geleneksel inşaat anlayışını, çağdaş anlayışa dönüştürmüş, bütün kalemlerde profesyonel ekiplerini kurmuş, şu ana kadar yaptığı işlerde müşteri memnuniyetini sağlamış, malzeme seçiminde alternatifleri geniş tutan, iş güvenliğine önem veren, sözünün eri, etik kurallara bağlı, ilkeli ve güçlü bir firmadır.

Sorumluluk Sahibi

İnce imalatlar birbirini ardı sıra takip eden işlerdir. Her ekip bir önceki ekibin kusurlarını bahane ederek eksik ve yanlış işlerine kılıf bulmaktadır. Bunu ortadan kaldırmanın yolu, tek bir firmayı muhatap almaktır. Muhatap tek olursa bahaneler ortadan kalkacaktır.

Untitled-2.gif

● Soru : Yapılan boya işi beğenilmedi.Sorumlusu kim?

Müşteri Memnuniyeti 

Muhatap alınacak firma ince imalat işlerinin tamamına vakıf olmalıdır. Yeterli teknik personeli, konusunda uzman profesyonel ekipleri bulunmalıdır. Etik İnşaat bu konuda oldukça deneyimlidir.Referanslarımızdan anlaşılacağı üzere bitirdiğimiz projelerin çoğu bu tarz işlerdir. Eksik bıraktığımız bir tek iş olmadığı gibi tüm müşterilerimizle hala dost ve sonsuza kadar dost kalacağız.

Misyonumuz

Hedefimiz
Daha İyi bir Dünya 

Misyonumuz uzun süredir İnşaat Sektöründe gözlemlediğimiz yapısal sorunları aşacak yönetsel teknikleri geliştirmektir.

Bu sorunları aşmakta yardımcı olacak ve doğruluğuna yürekten inandığımız ilkeleri hayata geçirirken sektörümüze mantalitede öncü olacağımızı düşünüyoruz.

 • Eğitimli teknik kadroların doğru yönetimi
 • Tüm uygulama ekiplerinin düzenli eğitimi
 • İş toplantıları ve şirket içi bilgi akışının sürekliliği
 • Kollektif aklın ön plana çıkartılması
 • İşle ilgili sektörden gelen bilgilerin paylaşımı
 • Normlara uygun malzeme seçimi
 • Şantiyelere malzeme, ekip - ekipmanların zamanında sevki
 • Amaca hizmet edecek tekniklerin belirlenip ekiplerin bu yönde hazırlanması
 • Atıl zaman ve kaynak israfını ölmeyecek eylem planlarının hazırlanması
 • Toplam kaliteyi yakalayacak bir yönetim anlayışının hakim kılınması

Vizyonumuz

Hedefimiz
Daha İyi bir Dünya 

Başarıya giden yol ilkeli ve tutarlı bir duruşla sağlanabilir.

Teknoloji ( Bilgi + Teknik) olmadan üretim düşünülemez

Bilgi paylaşılıp kullanıldıkça gelişir.

Üretim bir insan faaliyetidir eğitim ve bilinç gerektirir

Üretim iktisadi bir olaydır; tarafları vardır.

Arz eden: Üretici firma

Talep eden: Müşteri

Bu karşılıklı fayda ilişkisinde taraflar kendileri için optimum fayda sağlayabilecekleri bir noktada anlaşır ve aralarında bir sözleşme yaparlar.Taraflar sözleşme hükümlerine uymak zorundadır.Müşteri ile yaptığımız yazılı sözleşmede, açık hükme yer yoktur.Anlaştığımız tüm konular anlaşılır ve sarih bir şekilde belirtilir.İşte bu samimiyet, dostluklarımızı daim kılmıştır.

“ MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ ” ‘mizin anahtarı firma politikası olarak belirlediğimiz “ ETİK 4 EN “ standardıdır.

ETİK 4 EN STANDARDI

 

 • en doğru çözümü

 • en iyi kalitede

 • en kısa zamanda

 • en ekonomik şekilde hayata geçirmek

 

Bu standardımız sayesinde, şu ana kadarki tüm işlerimizde “TOPLAM KALİTEDE EN İYİ ” hedefini tutturmuşuzdur

bottom of page